Escudella amb Pilota

Entrant                                                             Hivern

L’escudella i carn d’olla és el plat més popular de la nostra cuina, un plat que els nostres avis en menjaven a diari excepte els diumenges que reposaven menjant l’arròs del diumenge.

Joan Amades explica que la tradicional escudella i carn d’olla barcelonina es preparava amb l’olla de les quatre carns. Se’n deia així perquè imprescindiblement la carn d’olla s’havia de fer amb quatre carns: carn de porc, de bou, de gallina i de moltó.

Aquesta menja es feia tres cops l’any: per Nadal, pel sopar de dimecres de Carnestoltes -com una burla de la Quaresma- i pel dia del sant del cap de la casa. Però de totes tres menges, la del dia de Nadal era la més consistent i abundant. Per Nadal, en aquest àpat no s’hi estalviava res.

Se’n deia també olla dels quatre ordres mendicants pel fet que el gall s’associava a Sant Pere perquè, bon punt va negar Jesús, el gall va cantar. El xai s’agermanava amb Sant Joan que anunciava Jesús com l’anyell de Déu, el porc amb Sant Antoni, dit també del porquet perquè segons la tradició el sant va guarir el porquet coix que la mare truja li va presentar i la carn de bou simbolitzava Sant Lluc. Hom creia que aquests sants preservaven la diada i protegien els qui menjaven el plat.

Es tracta d’un bullit de diverses carns i verdures que, amb l’afegit de la pilota, donen lloc a un substanciós i suculent brou al qual, posteriorment, s’hi afegeixen arròs, fideus i d’altres pastes.

Nosaltres servim el brou acompanyat amb fideus, un tall de pilota i els llegums. És un entrant idoni pels dies d’hivern. De la carn d’olla en fem croquetes.